VÆR BEREDT!

Forsiden>Avlysning av Felles korpsleir 2020
Avlysning av Felles korpsleir 2020

Avlysning av Felles korpsleir 2020

2020-04-30

Vi befinner oss i en merkelig situasjon. Vi vet ikke helt hva som skjer fremover. De vanlige speideraktivitetene har lenge stått stille i hele landet og har mange steder blitt arrangert på alternative måter. For de fleste speidere er leir et høydepunkt i speideråret og det er derfor trist å måtte fortelle dere at SAMMEN 2020 blir avlyst.


Jeg vil oppfordre alle til å tenke ekstra på de rundt oss som ikke har det så lett i denne tiden. Jesus sier i Matteus 7, 12 «Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem». Jesus oppfordrer oss til å gjøre godt mot andre. Situasjonen vi er i nå er en ekstra mulighet til å gjøre en god gjerning for noen andre. Dette er den gylne regel og den forteller oss hvordan vi mennesker skal være mot hverandre, også speiderloven sier at «en speider er en god venn». Dette er viktig å huske på i denne tiden vi er inne i nå.
På vegne av leirkomiteen vil jeg ønske dere alle en god sommer og lykke til med speideråret.

Håper vi ses på Felles korpsleir i 2024

Speiderhilsen
Nicolai Feyer Puntervold
Leirsjef – Felles Korpsleir, SAMMEN 2020


Leirkomiteen følger fortsatt med på dagens situasjon med utbredelse av koronaviruset (Covid19), og følger med på anbefalinger fra Norges Speiderforbund og myndighetene. NSF har avlyst alle sommerarrangement til og med slutten av juli.

Leirkomiteen, i samarbeid med beredskapsansvarlig, har i den siste tiden hatt dialog med kommunelegen i Evje og vurdert hva som må til for at vi skulle kunne gjennomføre leiren. Vi ser at gjennomføring vil by på utfordringer når det kommer til beredskap, hygiene og begrensede områder.

Vi er klar over at det i løpet av den neste tiden kommer anbefalinger fra myndighetene om gjennomføring av arrangementer gjennom sommeren. Med utfordringene vi ser nå for en gjennomføring av en speiderleir velger leirkomiteen dessverre å avlyse Felles Korpsleir 2020

Til alle grupper som allerede har lagt inn sine påmeldinger i medlemssystemet, vil det selvsagt ikke bli sendt noen faktura.
For at dere ikke skal gå glipp leirfølelsen denne sommeren, jobber vi med tips til alternativt opplegg som kan gjennomføres i egen patrulje/gruppe, og som kan tilpasses myndighetenes restriksjoner for sommerarrangementer. Dette blir sendt ut til gruppene innen 10. mai.


Videre anbefaler leirkomiteen at gruppene følger rådene fra FHI og Norges Speiderforbund som finnes her: https://speiding.no/nyhetsarkiv/koronavirus

Speiderhilsen
Leirkomitéen

Powered by Cornerstone