VÆR BEREDT!

Forsiden>KORPSTING OG LANDSMØTE 2020 - HOLD AV DATOEN!
KORPSTING OG LANDSMØTE 2020 - HOLD AV DATOEN!

KORPSTING OG LANDSMØTE 2020 - HOLD AV DATOEN!

2019-06-03
Noen av dere har kanskje sett at det har sneket seg inn en ny dato i metodistkalenderen? Planleggingen av MBUs landsmøte og MS Korpsting 2020 er nemlig i gang, og denne gangen er det Horten som har invitert oss på besøk.

M

er informasjon, program og liknende kommer etterhvert, men i første omgang er det viktig at dere som skal være med på korpstinget holder av datoen fredag 27.mars - søndag 29.mars 2020. 

Er du usikker på hvem som skal være med på korpstinget fra din gruppe? Her er en oversikt

Gruppens representanter til korpstinget består av gruppeleder, pluss en for hver påbegynte ti betalende medlemmer i henhold til siste årsmelding. Det velges også vararepresentanter. Minst 1/3 av gruppens representanter skal være speidere eller rovere. Med rovere i denne sammenheng menes medlemmer som er 25 år eller yngre ved utgangen av det kalenderåret korpstinget møtes. Dersom gruppen ikke har slike representanter, mister gruppen disse stemmene. Representantenes navn skal meldes inn til korpsstyret senest 6 uker før neste ordinære korpsting.

Møte- og talerett: Alle korpsets medlemmer over 12 år og medlemmer av korpsets utvalg, har møte- og talerett på korpstinget.

Fristen for å melde inn saker er 3 måneder før korpstinget, frist 27.desember 2019. Sakene sendes til korpsstyret@ms-speider.no

27 Mar
Fredag 27. Mars, 2020 18:00 - Søndag 29. Mars, 2020 14:00
Vi ønsker velkomen til Korpsting i Horten
1 Aug
Lørdag 1. August, 2020 12:00 - Lørdag 8. August, 2020 12:00
Etter suksessen med Felles korpsleir 2016 ble korpsene enige om at dette ville vi gjøre igjen! Vi håper å se alle MS gruppene på leir! Leiren tar sted på Evjemoen 1.-8.August.
28 Aug
Fredag 28. August, 2020 18:00 - Søndag 30. August, 2020 14:00
Fredrikstad inviterer til Pefftreff
Powered by Cornerstone