VÆR BEREDT!

Forsiden>KORPSTING OG LANDSMØTE 2020 - HOLD AV DATOEN!
KORPSTING OG LANDSMØTE 2020 - HOLD AV DATOEN!

KORPSTING OG LANDSMØTE 2020 - HOLD AV DATOEN!

2019-06-03
Noen av dere har kanskje sett at det har sneket seg inn en ny dato i metodistkalenderen? Planleggingen av MBUs landsmøte og MS Korpsting 2020 er nemlig i gang, og denne gangen er det Horten som har invitert oss på besøk.

M

er informasjon, program og liknende kommer etterhvert, men i første omgang er det viktig at dere som skal være med på korpstinget holder av datoen fredag 27.mars - søndag 29.mars 2020. 

Er du usikker på hvem som skal være med på korpstinget fra din gruppe? Her er en oversikt

Gruppens representanter til korpstinget består av gruppeleder, pluss en for hver påbegynte ti betalende medlemmer i henhold til siste årsmelding. Det velges også vararepresentanter. Minst 1/3 av gruppens representanter skal være speidere eller rovere. Med rovere i denne sammenheng menes medlemmer som er 25 år eller yngre ved utgangen av det kalenderåret korpstinget møtes. Dersom gruppen ikke har slike representanter, mister gruppen disse stemmene. Representantenes navn skal meldes inn til korpsstyret senest 6 uker før neste ordinære korpsting.

Møte- og talerett: Alle korpsets medlemmer over 12 år og medlemmer av korpsets utvalg, har møte- og talerett på korpstinget.

Fristen for å melde inn saker er 3 måneder før korpstinget, frist 27.desember 2019. Sakene sendes til korpsstyret@ms-speider.no

1 Aug
Lørdag 1. August, 2020 12:00 - Lørdag 8. August, 2020 12:00
Etter suksessen med Felles korpsleir 2016 ble korpsene enige om at dette ville vi gjøre igjen! Vi håper å se alle MS gruppene på leir! Leiren tar sted på Evjemoen 1.-8.August. Har du tenkt deg på leir 1.-8. august 2020? For da skal nemmelig suksessen med Felles korpsleir gjentas. Igjen skal de fem korpsene i NSF sammles på Evje i Aust-Agder. Ikke korpsgrupper er selfølgelig også invitert. Uken blir fylt med aktiviteter som vannskapskamp, kano, minneralpark, leirbål og mye mer. Roverne skal denne gange bo i en egen leir og får flere egne aktiviteter. Denne gangen har leiren har fått navnet SAMMEN! Vi er sammen rundt bålet, sammen om opplevelser, sammen i NSF, sammen som korps, sammen om Jesus og sammen på leir! Sammen kan vi få til en ny og spennende leir. Sammen skal vi bygge nye vennskap og skape gode relasjoner. Sammen bidrar vi til en god opplevelse. Vi håper å se alle våre korpsgrupper på leiren! Vil du vite mer om leiren kan du gå inn på nettsiden: https://felleskorpsleir.wordpress.com/ Følg leiren på facebook: https://www.facebook.com/felleskorpsleir2020/ Følg leiren på instagram: https://www.instagram.com/sammen2020/
28 Aug
Fredag 28. August, 2020 18:00 - Søndag 30. August, 2020 14:00
Fredrikstad inviterer til Pefftreff
Powered by Cornerstone