VÆR BEREDT!

Forsiden>Tur til Zimbabwe, 19. februar - 1. mars 2011

Tur til Zimbabwe, 19. februar - 1. mars 2011

2011-02-19
Metodistkirkens St.Georgsgilde på studietur til Zimbabwe!

- Optimisme, til tross for mangel på "basic needs".

Vakker afrikansk sang lyder fra et rom på misjons-, skole-og helsesenteret Mutambara i Zimbabwe. Et tyvetalls høygravide jenter står ved sengene sine i et overfylt rom. Budskapet og bønnen om hjelp fra jentene er helt tydelig. De har det bra og er lykkelige over å kunne være her. Men mye mangler. Kapasiteten er sprengt og jentene må sove to-tre sammen i hver seng. Usikkerhet etter fødsel er stor.

Tur til Zimbabwe, 19. februar - 1. mars 2011

Fra mor-barn-avdelingen for fødende i risikogruppen (under 20 år)

To mørke alvorlige gutter står stille ved ei hytte. To gutter som bærer på en dramatisk historie. Foreldrene er døde og de må klare seg på egen hånd.

Tur til Zimbabwe, 19. februar - 1. mars 2011

Paul på 13 år har ansvaret for lillebroren på 7 år

Lykkeligvis er de oppdaget av misjonsstasjonen. Ny enkel hytte er bygget. Men de mangler mye. Vann og strøm finnes ikke. Utover det misjonsstasjonen gir av mat,så må guttene fange fisk i elva eller skyte fugl med sprettert. Offentlig barnevern er det ingen som har hørt om. Disse guttene er ikke de eneste. Mange er trist nok i samme situasjon i et land som har en gjennomsnittsalder på 34 og 39 år og har mistet en hel generasjon, blant på grunn av HIV/AIDS. Arbeidsløsheten er på skremmende 95%. Investeringsviljen er liten og internasjonale humanitære organisasjoner er jagd fra landet. Basal infrastruktur ruster ned eller mangler. Landbruket ligger brakk og produktiv mark gror igjen.

Vi er innom flere skoleklasser, tar bilder og glade barn svarer med glad sang og stor nysgjerrighet.

Tur til Zimbabwe, 19. februar - 1. mars 2011

Glade skolebarn

Vi er i et land som mangler mye. I alle fall slik våre øyne ser. Mutambara drives av United Methodist Church og har skoler, sykehus, internat, verksteder og mange aktiviteter, også speiderarbeide. Glade barn springer rundt. Mange har vandret lange veier for å komme til sykehuset, som visstnok har tilfredsstillende standard. Vi, imidlertid, ser mange behov for tiltak.

Mange land i Afrika skriker etter kompetanse. Ikke minst Zimbabwe der grunnleggende kompetanse er fraværende. African University har gode visjoner om utdanning i den hensikt at studentene skal ta ansvar i sitt eget land. Over tusen studenter fra mange afrikanske land kommer til dette universitetet. Stipendordninger sikrer at tilbudet gis til mange som i utgangspunktet ikke har økonomiske muligheter. Det er spennende å få litt innblikk i et universitetsmiljø som har tro på at kompetanse gir samfunnskvalitet.

Noen i St.Georgsgilde tenkte at vi burde titte på situasjonen i Zimbabwe, med fokus på det metodistkirken får til. Lokale kontakter la forholdene til rette for særdeles spennende studiedager. Utfordringene er mange og nærmest eksistensielle, men tro og optimisme gir håp om bedre tider.

Tur til Zimbabwe, 19. februar - 1. mars 2011

Og her står vi, 15 hvite fra nord, midt i et landskap som er så annerledes, så fremmed, med mennesker som er åpne, vennlige og nysgjerrige. Dette er ingen ordinær ferietur. Vi vil vite mer, justere våre fordommer og la inntrykk bidra til å støtte arbeidet som drives. Men vi føler oss maktesløse i møter med mennesker som har daglige behov som vi tar som en selvfølge.

Tidligere på kvelden står vi utenfor et hus som vår lokale kontakt, Tatenda, er i ferd med å bygge opp. Ideen er å gi foreldreløse barn et hjem der voksne trygge mennesker er gode modeller i en mer stabilisert og forutsigbar oppvekst. Konseptet er interessant og Tatenda (som har gått på Soltun folkehøgskole i Harstad ett år og snakker nesten flytende norsk) har stor tro på dette, men som overalt ellers i Zimbabwe, mye mangler. I alle fall, optimismen er tydelig tilstede. Gildet vil engasjere seg i dette, for å gi Tatenda den support vi kan klare.

Vi humper videre over høyslettelandskapet med vår buss satt opp fra African University. Av og til er det toll- og politikontroller, men vår buss passerer oftest uhindret gjennom eller vår sjåfør fra universitetet vet hvordan slikt skal håndteres. Veiavgifter kreves inn på denne måte. Penger skal brukes til veivedlikehold, men det er vel noe tvilsomt hvor pengene havner. Overalt på vår vei møter vi mange gående mennesker, oftest kvinner og barn, på vei til butikker eller inn til landsbyer. Sykler ser vi sjelden. Trafikkbildet preges av store (gamle) lastebiler. Veiene er i dårlig forfatning og noen rustne skilt forteller omtrent hvor vi er. Av og til beiter noen kuer langs veien.

Inntrykkene er mange fra et land som ligger langt fra våre norske forhold. Det er sterkt å se at misjonsstasjonen tar ansvar for helse, skole og høyere utdanning , som er å oppfatte som helt basale behov i et samfunn. Siste kvelden i Harare møtte vi biskopen og flere fra hans stab. På direkte spørsmål ble det svart at vann og vannforskyning er den største utfordringen.

Tur til Zimbabwe, 19. februar - 1. mars 2011

Tur inn til Victora Falls og møtet med "Big Five" i et fantastisk naturreservat i Botswana er en helt annen opplevelse. Nesten like utrolig.

Tur til Zimbabwe, 19. februar - 1. mars 2011

Powered by Cornerstone