VÆR BEREDT!

Forsiden>På reise til Kenya

På reise til Kenya

2015-03-09
I regi av SGGN dro 8 av våre medlemmer til Kenya 19. februar-3. mars. I løpet av ti dager med et omfattende og kontrastfullt program, fikk vi innblikk i et land som har sine utfordringer.

Imidlertid er speidingens idè og metoder høyst levende og aktuell.Harald B. Pettersen, Peter Kimita og Tore Torstad la opp til aktiviteter og opplevelser som vi deltakere kan ta med hjem og formidle videre. Dette var ikke bare en vanlig turistreise, men en speidertur og en studietur i infrastruktur og sosiae forhold. Men det ble også plass til "alle dyrene i Afrika".

Vi står med en vakker rose i hånden, midt blant tusenvs av roser beregnet for eksport, pakket av enslige mødre. Det slår oss at mange av de kollektive produksjonsbedrifter vi har sett på turen har til hensikt å assistere mennesker som trenger arbeid for å tjene til livets opphold. Teblader og kaffebønner plukkes og foredles i bedrifter som er avhengig av leveranser fra tusenvis av bønder. Overskuddet går tilbake til utgangspunktet framfor å havne hos noen få eiere. Det gir arbeid for mange, selv om lønningene til de som plukker teblader og kaffebønner nok liggger nær eksisterende minimum.

På reise til Kenya

Det absolutte høydepunktet var, på den internasjonale Tenkedagen 22. februar, å stå ved graven til Lady Olave og Lord Robert Baden-Powell blant 30 000 speidere i Nyeri.  Vår landsgildemester Karin la sammen med Harald BP ned en krans på graven på vegne av St. Georgs Gildene i Norge og norske speider. I mange år lå graven gjengrodd og vanskjøttet. Den er nå pent utsmykket og blir jevnlig vedlikeholdt, mye ved hjelp av norske penger og innsats fra vår kenyanske venn Peter Kimita og Svein Nesse, som tidligere satt i vårt speiderstyre.

På reise til Kenya

Speidersenteret i tilknytning til graven er under oppbygging. Ikke langt unna ligger Paxtu og Outspan hotell, der BP tilbrakte sine siste år. Det er etablert et enkelt museum der og rommet hans står til disposisjon for reisende speidere.

Unektelig er det stort å møte 30 000 utrolig humørfylte speidere fra Kenya og Tanzania. Våre tanker om internasjonal solidaritet fikk en viktig vekker. På turens siste dag plantet vi et tre på speidersenteret for å markere vår takk til stedet og til speidervenner i Kenya. Vi vet at speiderne i Kenya har som oppgave å plante to millioner trær for å bøte på avskogingen.

På reise til Kenya

Besøkene i speidersentrene Pidgeon Park camp og Embu Scouts Centre står også blant høydepunktene. Vi ser likhetene - og forskjellen. Speidermetoden er internasjonal og vi kjenner den. Ressursene er skjevt fordelt.  Speiderledere i Pidgeon Park legger til rette for at ungdom, som nettopp er kommet ut av fengsel, tilbys et rehabiliteringsopplegg med speiding. Men det er trist å se unge, triste ansikter, nesten traumatiske. Her har speidingen tatt et samfunnsansvar. Vi kunne bringe litt glede i øyeblikket med gave fra Speider-sport.

På reise til Kenya

Kenya er et kontrastfylt land. Stor fattigdom og urettferdig fordeling av landets goder er åpenbar. Va vandret gjennom slumdelen i Nyerei, rett ved graven til B.P. Store søppelhauger og skur tjener til bolig like utenfor gravplassen. Fattigdommen er tydelig, men barn er barn, som tilsynelatende glade vinker og smiler til oss rare hvite fra et land langt borte.

På reise til Kenya

Vi kjører gjennom slummen i Nairobi. Svært fattig, men et lyspunkt er vannprosjektet i slummen som speidere i Kenya driver. Nok en kontrast er The Karen District, der rike hvite bor på store eiendommer med tjenerskap og luksus, mens de spiser sine lunsjer i Karen Blixen Restaurant.

Midt i dette distriktet ligger Kazuri - der 300 enslige mødre lager vakre keramikksmykker, mest for eksport. Som det heter "by buying this piece you have kindly contributed to the pride of Our workers and welfare of their families". Og vi la igjen gode penger som støtte til denne bedriften.

På reise til Kenya

Det gjør inntrykk å treffe 500 skolebarn som står og venter på disse hvite fra Norge. En liten titt inn i klasserommene er som å se klasserom i Norge fra 1950-tallet. Men skole og utdanning betyr mye i Kenya. Skolegang koster penger, skoleuniform koster penger, så vi spør om barn med foreldre som ikke har råd og om skolegang tilbys alle?

På reise til Kenya

Vi møter små barn på barnehjem der foreldrene har etterlatt sine barn i veikanten eller levert inn på politistasjonen. Disse adopteres bort, forhåpentligvis til kenyanske foreldre. Stiftelsen som driver disse barnehjemmene, er totalt avhengig av milde gaver. Kenyanske myndigheter bryr seg lite. Vi la igjen noen av våre gaver, og leker ble vel mottatt.

Kenya er stort sett en svært stor høyfjellsslette. Vi krysset fram og tilbake, på veier som ofte er en utfordring for buss  og passasjerer. Vi overnattet i Tree Tops Hotel som ligger midt inne i en stor nasjonalpark.

På reise til Kenya

Til vannhullet  utenfor hotellet kom bøfler, elefanter, sebraer, gnuer og mangfold av fugler. Om natten ble vi varslet om at nå rusler nesehornet rett utenfor hotellvinduet. Det er imponerende å beskue alle dyrene i Afrika og alt de har å gjører. Senere fikk vi se sjiraffer, løver, flere elefanter og ikke minst apekatter. En svært frekk bavian hoppet inn i bussen, overfalt landsgildemesteren og satt seg på fanget til Bjørg. Jo da, dyrelivet her byr på overraskelser!

På reise til Kenya

På vår vei ser vi at jordbruket er aktivt, men med primitive metoder. Vi kjører gjennom små landsbyer der mange har oppstilt til salg det de dyrker - poteter, ris, frukt, grønnsaker. Markedsplasser er det mange av, og alle selger deg sine varer.

Et vell av synsinntrykk gjør oss ydmyke. Vi får raskt et respektfullt forhold til de utfordringer Kenya står ovenfor. Vi ser at det er mange fordeler med speidingens ansvar i samfunnet, kanskje mer i forhold til utdanning og sosiale og kulturelle forhold enn her hjemme hos oss. Å inkludere arbeidsløse står særlig i sentrum. Det virker som om speiderarbeidet er mer enn en fritidsbeskjeftigelse. Utfordringene er et sterkere samarbeid mellom jenter og gutter. Vår venn Peter er en mann med store ideer om speiding, om arbeid for unge mennesker og innsats for samfunnet. Men det krever mye, flere farer truer. Og som han selv sier; "all Things are not in Place". Det kan vi vel skrive under på.

Vi har sett "both sides of Kenya" og vi får dermed et mer nyansert inntrykk. En slik speiderreise utenfor allfarvei gjør noe med oss. Vi kommer fra ressurssterke og rike Norge ved våre briller på og prøver å være fordomsfrie og lar være å innta "vi vet best" -holdninger. Det er ikke lett.  Vi tror og vet at speiderarbeidet har sin misjon og at metodene har effekt. Men vi liker ikke organisatoriske hindringer, maktbegjær og korrupsjon som til slutt går utover speidingens kvaliteter. Potensialet i Kenya er stort, men det er ingen dans p roser uten torner. Uansett, 36 svært fornøyde og glade gildemedlemmer fra hele andet sier vel til slutt at Karen Bixens "Mitt Afrika" blir "a little bit Our Africa - Our Kenya!. Vi tar med med oss hjem "the very best of Keny". Tusen takk Harald, Peter og Tore!

 

Tekst: Jan Petter Bergan
Foto: Hege Brit Randsborg, Karin Randsborg Thompson

Powered by Cornerstone