VÆR BEREDT!

Forsiden>Minner>Artikkelarkiv>...ei skattekiste...

...ei skattekiste...

Roll Elgsaas,, Berit
2012-01-01
Vet du at det hos WAGGGS og WOSM finnes mengder av tips til aktiviteter og hvordan du kan engasjere deg? Det er laget fem allsidige aktivitetsmerker som har oppgaver tilpasset alle aldersgrupper, fra bevere til rovere

...ei skattekiste...

Tenkedagen er ikke langt unna. WAGGGS har over noen år fokusert på hvert av FNs milleniumsmål. Årets tema er knyttet til det sjuende målet om å sikre miljømessig bærekraftig utvikling. Det er de fattigste menneskene i verden som vil merke konsekvensene av miljø og klimaendringene mest. Mange av miljøproblemene - slik som klimaendringene - skyldes at vi forbruker mer ressurser enn jorda klarer å produsere. Slik det er i dag tar det jorda et og et halvt år å erstatte det vi bruker i løpet av ett år - slik kan det umulig fortsette! Tenkedagens mål er å øke bevisstheten om miljø, miljømessig bærekraft og hvordan våre valg og vår livsstil innvirker på dette. Slik kan vi som speidere verden over høres og tar ansvar for kloden vår.

På WAGGGS si nettside finner du masse forslag til hvordan du og speiderne kan markere tenkedagen 2012 (http://www.worldthinkingday.org/en/news/21383). Det er også laget et eget merke som dere kan ta. For å få merket må du gjennomføre to aktiviteter rundt hvert av disse temaene: redusere fossilt brensel, spare ressurser hjemme og bytte til mindre energikrevende løsninger. I tillegg må det gjennomføres en innsamling til Tenkedagsfondet. 

Korpset har noen slike merker som vi deler ut til de første 15 som gjennomfører merket - det koster bare at dere skriver litt om hvordan dere har jobbet med merket og sender noen bilder som vi kan legge ut på nettsida vår. Er du ikke blant de heldige, må du selv bestille det hos WAGGGS.

På bildet over ser dere også en del andre aktivitetsmerker som dere kan jobbe med i gruppene; om biomangfold, om mat og klimaendringer, The Global Action Theme (GAT) og verdensmiljømerket. I tida framover vil vi komme tilbake til hvert av disse - følg med.

Powered by Cornerstone