VÆR BEREDT!

Forsiden>Minner>Artikkelarkiv>Endelige forslag til nytt korpsmerke

Endelige forslag til nytt korpsmerke

Markman, Leif Tore
2008-02-10
Her ser dere de tre endelige forslagene til nytt korpsmerke for Metodistkirkens speiderkorps. Ett av disse vil bli vårt nye merke.

Endelige forslag til nytt korpsmerke

Arbeidsgruppa for reprofilering takker for all respons i forbindelse med forrige høringsrunde, som ble avsluttet ved utgangen av fjoråret. Vi har fått mange nyttige tilbakemeldinger, og har tatt hensyn til disse når vi nå lanserer de tre endelige forslagene til nytt korpsmerke. Vi takker også for innsendte forslag.

De tre endelige forslagene er dessuten utarbeidet på grunnlag av de regler og retningslinjer som finnes for bruk av Metodistkirkens logo og forbundsmerket til NSF, samt kriterier som er satt av arbeidsgruppa selv.

Ny høringsrunde
Vi ber nå alle speidergrupper komme med tilbakemeldinger på disse tre forslagene.
Frist: 1.mai 2008.
Send e-post til Nexus med tilbakemeldinger: nexus@ms-speider.no

Arbeidsgruppas innstilling
Arbeidsgruppa for reprofilering foretrekker forslag 1 (se nedenfor). Begrunnelsen er at dette merket med sin seks-kantede form representerer noe nytt, og de vertikale stripene til venstre skaper en dynamikk i merket. De tre (grønne) stripene kan dessuten symbolisere de tre fingrene i speiderhilsenen. Merket viser tilhørigheten vår til både Metodistkirken og Norges speiderforbund.

Gå til denne siden for å se forslagene i sin helhet. Her kan du også laste ned et PDF-dokument med litt mer utfyllende forklaring om de tre forslagene. I spalten til høyre kan du stemme på merket du synes er best. Denne avstemningen er en rådgivende avstemning.

Her er de tre forslagene, forslag 1 til venstre:

Endelige forslag til nytt korpsmerke

Foto: Arbeidsgruppa for reprofilering

 

Powered by Cornerstone