VÆR BEREDT!

Forsiden>Minner>Artikkelarkiv>NSF ønsker ditt bidrag
NSF ønsker ditt bidrag

NSF ønsker ditt bidrag

Markman, Leif Tore
2008-05-16
Arbeidet med nytt medlemssystem, også kalt ny plattform for kommunikasjon i Norges speiderforbund er i gang og vi ønsker dine innspill.

Dagens medlemssystem tar vare på informasjon (navn, adresse, fødselsdato osv) om alle som er speidere, men er ikke spesielt brukervennlig, verken for gruppene, kretsene/korpsene eller forbundet. Det er for eksempel ikke mulig å selv oppdatere sin egen informasjon. Når det nå bygges et nytt medlemssystem er det selvsagt at det kommer en ”min side” som gjør det mulig for hvert enkelt medlem å selv ajourføre sin informasjon.

Sentralt i nytt medlemssystem er at det skal fungere godt for både grupper, krets/korps og forbund. Vi har en klar intensjonen om at med nytt medlemssystem på plass så skal det ikke lenger være behov for lokale ”skyggesystemer” til forbundets sentrale medlemssystem. Hvis din gruppe har noen spesielle ting som bør registreres skal det kunne gjøres i det nye systemet. Men for å få til det må din gruppes behov kjøres kjent for prosjektgruppen som bygger det nye systemet.

Nytt medlemssystem bygges av Linpro / Linuxlabs på oppdrag for Norges speiderforbund. Prosjektet drives frem som et åpent kildekode prosjekt og du kan følge arbeidet, og selv komme med innspill på prosjektets egne WIKI sider.

Du kan lese mer om prosjektet i en tidligere nyhetssak her på speiding.no. Håvard Sørli er engasjert som prosjektleder for nytt medlemssystem. 

Powered by Cornerstone