VÆR BEREDT!

Forsiden>Minner>Artikkelarkiv>Er du speider i en "Grønn Menighet"?

Er du speider i en "Grønn Menighet"?

Markman, Leif Tore
2008-06-21
En ”Grønn menighet” er en menighet som tar miljøutfordringene på alvor. Kirkens hovedkontor har i den senere tid utfordret menighetene på å bli grønne. Vi som speiderledere burde følge opp denne utfordringen. Hvordan kan vi gjøre det?

Er du speider i en "Grønn Menighet"?

Sørg for at temaet kommer opp på neste møte i BUR eller i menighetsrådet. Pek på vårt ansvar for skaperverket og våre medmennesker. Miljøutfordringen er ikke bare CO2-utslipp. Det er og snakk om mindre forbruk og rettferdig fordeling av godene vi har. Som speidere og menighet har vi et oppdrag og et ansvar. I følge metodistkirkens verdigrunnlag tror vi at: en aktiv sosial forpliktelse og engasjement for skaperverket er en følge av Kristi kjærlighet. Vi vil derfor øve omsorg for mennesker og forvalte skaperverket ansvarlig. (www.metodistkirken.no) Dette er en sak speidergruppa og menigheten burde kunne samarbeide om.

For å bli en ”Grønn menighet” må man: 

  • Velge ut minst 25 tiltak fra plakaten ”Vår grønne menighet”.(Fås ved henvendelse til Metodistkirkens diakoni og evangeliseringsråd, DER, se også eksempel nederst på siden)
  • Konkretisere tiltakene i en handlingsplan, og vedta denne i menighetsrådet. 
  • Kryss av for tiltak som er valgt, og send tilbakemelding til DER. Deretter får menigheten tilsendt en flott plakat som viser at den er godkjent som ”Grønn menighet”.

Forslagene til tiltak er delt inn i seks kategorier: 
    - gudstjenesteliv
    - diakoni
    - innkjøp
    - energi
    - transport
    - avfall  

Det er i alt over femti forslag, så det er mye å velge i. Under kategorien gudstjenesteliv er et av forslagene å arrangere én gudstjeneste med fokus på miljø, forbruk og rettferd i løpet av året. Kanskje speidergruppa kunne ta ansvar for en slik gudstjeneste. Tips og ideer finnes i ”Grønn kirkebok” (IKO-Forlaget 2007) og på www.kirken.no/miljo. Her finner du også plakaten ”Vår grønne menighet” som Den norske kirke har utarbeidet. Det jobbes med å lage en økumenisk variant, men inntil videre kan vi bruke den som er utarbeidet. Innholdet vil bli mye av det samme. 

Tar dere utfordringen?

Hvor mange ”grønne menigheter” har vi i Metodistkirken i Norge i løpet av et år?

Mer informasjon kan du få ved å kontakte 
Metodistkirken v/Vigdis Merete Rønning 
eller Utvalg for kristen trening v/Anne-Brit Lillethun Johansen.

Er du speider i en "Grønn Menighet"?

Slik ser plakaten ut!

Powered by Cornerstone