VÆR BEREDT!

Forsiden>Minner>Artikkelarkiv>Engasjement på speidertinget

Engasjement på speidertinget

Seland, Knut Olav
2008-11-04
Speidertinget 2008 er avviklet i Haugesund denne helgen. I alt 94 stemmeberettigede delegater møtte, hvorav vårt korps hadde 2 delegater og var representert ved korpsleder og visekorpsleder. Flere metodistspeidere befant seg imidlertid blandt delegatene i salen

Engasjement på speidertinget

Elise K. Windstad fra Harstadbotn MS var på sitt første speiderting. Hun var representant for Hålogaland krets og gjorde en god figur. Hennes budskap til speidertinget var viktigheten av å bevare Renså leirsted for fremtidig speiderbruk. Endring av formålsparagrafen og nye bestemmelser om politiattest stod på dagsorden. Men NSFs strategi i forhold til eiendomsbesittelse ble den klart mest fokuserte saken under tinget.

Speiderstyret var modige som satte eiendomssaken på dagsorden i forkant av tinget. Med et sterkt signal fra korps- og kretsledersamlingen tidligere i år om å samles om én eiendom, så vakte det debatt at speiderstyret til tinget ønsket videre satsning på tre eiendommer; Solstølen, Tredalen og Ingelsrud. Bakgrunnen er et ønske om å kunne tilby fjell, sjø og skog som tema, samt bruke disse eiendommene strategisk i treningsprogram og lederutvikling.

Speidertingets vedtak innebar fullmakt til speiderstyret om å starte avhending av NSFs eiendommer med unntak av de tre foran nevnte. Samtidig er det lagt føringer for at styret må fortsette utredningsarbeid mht hvilke eiendommer som skal være nasjonale speidersentre. Målet er å finne fram til de(n) eiendommen som er best egnet til å oppfylle funksjonen som, populært sagt, "fyrtårn" for norsk speiding. Et forslag fra undertegnede korpsleder om også å starte avhending av Ingelsrud nå, falt med 39 mot 52 stemmer, 3 stemmer var blanke.

Speiderting betyr også valg. Anna Røed fra Grünerløkka MS har selv valgt å gå ut av styret etter 4 år som styremedlem. Anna har vært et dyktig styremedlem og fremmet speidersaken på en fin måte. Ingen kan beskylde Anna for å mangle energi og engasjement på sine områder. Speidertinget valgte Roald Amundsen som ett av styremedlemmene. Roald er ikke ukjent for metodistspeiderne og har sin opprinnelse i Medkila. Lars Atle Andersen ble gjenvalgt som speidersjef ved akklamasjon. Du kan lese mer om speidertinget og sammensetningen av det nye styret her.

Powered by Cornerstone