VÆR BEREDT!

Forsiden>Minner>Artikkelarkiv>Damen med bøkene
Damen med bøkene

Damen med bøkene

Neef, Bjørn
2008-12-12
Hun er inne i sitt andre speiderliv, og er aktiv som aldri før. Anne-Brit Lillethun Johansen er gruppeleder i Øståsen MS, leder i utvalget for kristen trening og medlem av MS-gildet. Det er mange som har hatt gleden av å møte Anne-Brit i speidersammenheng. Noen kjenner henne som damen med bøkene, mens andre opplever henne som en både entusiastisk, engasjert og inspirerende speiderleder. Gjennom dette intervjuet kan du bli litt bedre kjent med Anne-Brit.

Kan du fortelle om speiderbakgrunnen din?

Jeg begynte i småspeideren som meise i Larvik 4 (MS) i 1962. Min mor begynte som leder da vi flyttet til Larviksområdet samme år og det var naturlig at jeg begynte i speideren. Jeg var åtte år den gangen, og ble i Larvik 4 til jeg flyttet derfra i 1973. Jeg var meise, speider, patruljefører og leder i tropp, og hadde blant annet ansvar for troppen på korpsleiren på Kilevatn i 1973. Da var det 62 jenter i troppen som deltok på leir!

Deretter var jeg ett år i Stavanger 9 (Metodistkirken i Stavanger) og tre år i Oslo Central MS som flokkleder. Året 1977-78 satt jeg som vararepresentant til korpstyret for jentekorpset og var med på sammenslåingen av gutte- og jentekorpsene i 1978. Vi flyttet til Klepp på Jæren det året, så da ble jeg flokkleder i 1. Klepp KFUK en periode, samtidig som jeg stod som medlem i Sandnes MS. Jeg måtte beholde tilknytningen til korpset.

Fra 1983 og fram til 1994 hadde jeg en pause fra speiderarbeidet, men da sønnen min Rune startet speidergruppe i Øståsen kirke, ble mor engasjert som leder. Dermed startet ”mitt andre speiderliv”. I Øståsen MS har jeg stort sett vært lederen, men i den senere tid har jeg fått med meg to dyktige unge ledere. Dermed er jeg endelig gruppeleder, og bare det, selv om jeg stort sett er med på møtene. De siste årene har jeg også blitt med i MS-gildet, og når jeg en gang gir meg som leder skal jeg bli mer aktiv der.

Hvordan vil du beskrive deg selv?

Jeg er født og oppvokst i speideren, og klarer ikke å slutte. Jeg liker å jobbe med barn og ungdom, og trives med å være ute.

Finnes det speiderledere du aldri vil glemme?

Først og fremst Mary og Martha (min mor) i Larvik. De drev troppen så lenge jeg var der, og mange år etterpå. Jeg husker også at Kari Odén Hansen tok godt i mot meg da jeg kom som student til Oslo og fikk meg inn i et godt speidermiljø i Centralkirken.

Hva er din største speideropplevelse?

Det er så mye etter alle disse årene, men landsleiren til Norges Speiderguttforbund på Røros i 1972 var en spennende opplevelse for ei jente på 18 år. Vi var 500 jenter som fikk være med på gutteleir.

Ellers er korpsleirene noe av det jeg tenker tilbake på med størst glede, helt fra den første leiren min på Tekse i 1965. Der var det et fantastisk vær! Og fram til leiren på Solhaug i 2006.

Du jobber som redaktør i IKO-Forlaget, og mange speidere har sett deg på jobb i speidersammenheng. Kan du fortelle litt om dette? Er det mange som bruker bøkene i speideren?

Det å jobbe med bøker for barn og ungdom er utrolig spennende. Men det er viktig for meg å ha kontakt med målgruppa i vurderingen av bøker. Når jeg ikke har små barn selv er det fint å ha speiderne som referanse.

En del av det vi lager i IKO-Forlaget, kan brukes i speidersammenheng og jeg har derfor prøvd å markedsføre flere produkter. Vet at ”Aqua”, et opplegg om vann, og ”Martins andakter” har vært brukt med hell i flere grupper. Skulle gjerne lagd mer som passet for speideren, men markedet er lite og et forlag er avhengig av godt salg.

Hvilken rolle mener du utvalget for kristen trening bør ha i speiderkorpset?

Utvalget bør først og fremst jobbe mot ledere og patruljeførere. Vi bør være med på ledersamlinger, peffkurs m.m. og komme med tips og ideer til andakter, leirbålavslutninger, scouts own osv. Vi bør også komme med tips og ideer i Kløverliljen og anmelde gode bøker eller andre hjelpemidler. Dessverre er vi for få i dag til å kunne gjøre en så god jobb som vi helst ønsker.

Hva driver deg til å jobbe med speideren?

Menigheten bør ha et barne- og ungdomsarbeid, og i vår menighet finnes det ingen alternativer. Speiderarbeid er et lavterskeltilbud der vi når kirkefremmede familier. Dessuten har jeg hatt mange flotte opplevelser som speider, som jeg ønsker at nye generasjoner skal få del i.

Hvilke drømmer har du for speiderkorpset vårt?

Jeg drømmer om at alle menigheter i vår kirke skal ha en livskraftig speidergruppe. Men først må vi sørge for vekst i de gruppene vi har.

Powered by Cornerstone