VÆR BEREDT!

Forsiden>Korpset>Metodistkirkens speiderkorps

Metodistkirkens speiderkorps

2016-03-05

Metodistkirkens speiderkorps er en del av Metodistkirkens barne- og ungdomsforbund (MBU), og utgjør en viktig del av barne- og ungdomsarbeidet til Metodistkirken i Norge. Speiderkorpset er tilsluttet Norges speiderforbund, og driver speiderarbeid i mange grupper over hele landet.


Adresse
Metodistkirkens speiderkorps
St.Olavsgate 28
0166 Oslo

Korpsstyret
Korpsleder Ole Martin Andreassen kan kontaktes på: korpsleder@ms-speider.no
Du kan også sende e-post til hele korpsstyret: korpsstyret@ms-speider.no.

Barne- og ungdomssekretær
Ellen Irene Klepaker jobber som MBU-konsulent på MBU-kontoret, og tar seg av administrative oppgaver for speiderkorpset, blant annet posthåndtering, adresselister og saksbehandling.

E-post: mbu@metodistkirken.no
Telefon: 23 33 27 00
Kontortid: mandag til fredag kl 09.00-14.00.
Konto (DNB): 1506.12.57931

MBU
www.metodistkirken.no/mbu

Metodistkirken i Norge
www.metodistkirken.no

Norges speiderforbund
www.speiding.no

Powered by Cornerstone