VÆR BEREDT!

Om korpsting

Korpstinget er korpsets øverste myndighet. Tinget samles annethvert år og består av korpsstyret og representanter for speidergruppene.
Korpstinget skal behandle årsmelding og rapporter, regnskap og budsjett, arbeidsplan og lovendringsforslag, samt velge korpsstyre, revisor, tilleggsrepresentanter til speidertinget og ordstyrere og valgkomite - alle for 2 år. Grupper og korpsstyret kan melde inn saker til korpstinget.

Delegater til korpstinget skal velges av og blant gruppetingets medlemmer. Gruppeleder er i kraft av sitt verv medlem av korpstinget. Gruppeassistent er vara for gruppeleder. Alle speidergruppas medlemmer som har fylt 15 år, er medlemmer i gruppetinget, og kan velges til korpstinget. I tillegg kan troppens speidere som er 11-14 år velge en representant for hver påbegynte 10 medlemmer til å representere dem i gruppetinget. Delegater til korpstinget kan derfor være fra 11 år. (Betalende medlemmer ved årsskiftet utgjør grunnlaget for det antall delegater gruppa har mulighet til å stille med.)

Minst 1/3 av gruppas delegater må være 25 år eller yngre ved valgperiodens utløp, dvs. ved neste korpsting. Gruppeleder holdes utenfor aldersbestemmelsene. Hvis ikke gruppa har representanter som oppfyller alderskravene, mister den disse stemmene. Det skal også velges vararepresentanter.

Alle korpsets medlemmer over 15 år har møte- og talerett. Representanter for MBU og speiderstyret og andre gjester kan inviteres og gis talerett. Korpstinget holdes for åpne dører.
Hjem 
 
NavnTaggerStørrelseDato
20112017-01-24 19:59
20132017-01-24 19:58
20142017-01-24 19:58
20162016-03-05 18:43
20182018-11-08 14:59
20202020-02-26 20:55
Protokoller2016-03-05 17:21
   
1 Aug
Lørdag 1. August, 2020 12:00 - Lørdag 8. August, 2020 12:00
Etter suksessen med Felles korpsleir 2016 ble korpsene enige om at dette ville vi gjøre igjen! Vi håper å se alle MS gruppene på leir! Leiren tar sted på Evjemoen 1.-8.August. Har du tenkt deg på leir 1.-8. august 2020? For da skal nemmelig suksessen med Felles korpsleir gjentas. Igjen skal de fem korpsene i NSF sammles på Evje i Aust-Agder. Ikke korpsgrupper er selfølgelig også invitert. Uken blir fylt med aktiviteter som vannskapskamp, kano, minneralpark, leirbål og mye mer. Roverne skal denne gange bo i en egen leir og får flere egne aktiviteter. Denne gangen har leiren har fått navnet SAMMEN! Vi er sammen rundt bålet, sammen om opplevelser, sammen i NSF, sammen som korps, sammen om Jesus og sammen på leir! Sammen kan vi få til en ny og spennende leir. Sammen skal vi bygge nye vennskap og skape gode relasjoner. Sammen bidrar vi til en god opplevelse. Vi håper å se alle våre korpsgrupper på leiren! Vil du vite mer om leiren kan du gå inn på nettsiden: https://felleskorpsleir.wordpress.com/ Følg leiren på facebook: https://www.facebook.com/felleskorpsleir2020/ Følg leiren på instagram: https://www.instagram.com/sammen2020/
28 Aug
Fredag 28. August, 2020 18:00 - Søndag 30. August, 2020 14:00
Fredrikstad inviterer til Pefftreff
Powered by Cornerstone