VÆR BEREDT!

Korpsbannerkonkurransen 2019-2020

Formål: Korpsbannerkonkurransen skal bidra til å øke aktiviteten i korpset samt at speiderne skal få et tettere nettverk innad i Metodistkirkens speiderkorps. Konkurranseinnholdet gjøres tilgjengelig rimelig tid slik at man kan planlegge konkurransen inn i enhetenes semesterplaner og dermed bli en naturlig del av det daglige speiderarbeidet.

 

Gjennomføring: Den nye korpsbannerkonkurransen vil gå fra januar 2019 til neste korpsting, vår 2020.

  • På korpstinget vil det bli satt av en økt til gjennomføring av en finale (inntil 250 poeng).
  • På et av pefftreffene (fortrinnsvis et på høsten) som arrangeres i regi av korpset vil deler av programmet bli satt av til korpsbannerkonkurransen (Inntil 250 poeng). Dette elementet kan velges å fjernes hvis peffutvalget i samråd med styret finner ut at det er mer ressursfornuftig å ikke bruke tid på korpsbannerkonkurranse på et pefftreff.
  • Andre tellende elementer:
  • Hver enhet til en gruppe vil hvert år eller semester få en større oppgave som skal gjennomføres innen en gitt tidsperiode (Inntil 250 poeng)
  • Poeng for fordypningsmerker tatt i gruppe (inntil 250 poeng)
  • Forhåndsoppgave til finale (Inntil 250 poeng).

Disse enhetene er med i konkurransen (hvis gruppen ikke har en av disse enhetene ta kontakt):

  • Småspeidere
  • Tropp
     

Video og bilder av oppgavene sendes til Julie på julieaaseb@hotmail.com eller lastes opp på gruppens dropbokskonto.

Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone