VÆR BEREDT!

Korpsbannkerkonkuransen

Endring av korpsbannerkonkurransen

Bakgrunn: Det ble på korpstinget 2016 vedtatt å endre korpsbannerkonkurransen.

 

Formål: Korpsbannerkonkurransen skal bidra til å øke aktiviteten i korpset, hjelpe gruppene med aktivitet, speiderne skal få et tettere forhold til korpsbannerkonkurransen samt at speiderne skal få et tettere nettverk innad i metodistkirkensspeiderkorps. Vi vil gjøre konkurranse innholdet tilgjengelig i rimelig tid slik at man kan planlegge konkurransen inn i enhetenes semesterplaner, slik skal korpsbannerkonkurransen bli en naturlig del av det daglige speiderarbeidet.

 

Gjennomføring: Den nye korpsbannerkonkurransen vil gå fra januar 2017 til neste korpsting i 2018.  

På korpstinget vil det bli satt av en økt til gjennomføring av en finale (inntil 250 poeng).

På et av pefftreffene (fortrinnsvis et på høsten) som arrangeres i regi av korpset vil også deler av programmet bli satt av til korpsbannerkonkurransen (Inntil 250 poeng).

Dette elementet kan velges å fjernes hvis peffutvalget i samråd med styret finner ut at det er mer ressursfornuftig å ikke bruke tid på korpsbannerkonkurranse på et pefftreff.

Andre tellende elementer: Hver enhet til en gruppe vil hvert år eller semester få en større oppgave som skal gjennomføres innen en gitt tidsperiode (Inntil 250 poeng).

Forhåndsoppgave til finale (Inntil 250 poeng). Denne deles ut i desember ca 4 måneder før finalen avholdes.

Bilder og video som dokumentasjon av gjennomføringen sendes henrik@kjolbergspeidergruppe.no innen 01.11.2017. Se vedlegget på venstre side.

Disse enhetene er med i konkurransen (Hvis gruppen ikke har en av disse enhetene ta kontakt)
Småspeidere
Tropp

Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone