VÆR BEREDT!

Korpsbannerkonkurransen 2019-2020

Formål: Korpsbannerkonkurransen skal bidra til å øke aktiviteten i korpset samt at speiderne skal få et tettere nettverk innad i Metodistkirkens speiderkorps. Konkurranseinnholdet gjøres tilgjengelig rimelig tid slik at man kan planlegge konkurransen inn i enhetenes semesterplaner og dermed bli en naturlig del av det daglige speiderarbeidet.

 

Gjennomføring: Den nye korpsbannerkonkurransen vil gå fra januar 2019 til neste korpsting, vår 2020.

  • På korpstinget vil det bli satt av en økt til gjennomføring av en finale (inntil 250 poeng).
  • På et av pefftreffene (fortrinnsvis et på høsten) som arrangeres i regi av korpset vil deler av programmet bli satt av til korpsbannerkonkurransen (Inntil 250 poeng). Dette elementet kan velges å fjernes hvis peffutvalget i samråd med styret finner ut at det er mer ressursfornuftig å ikke bruke tid på korpsbannerkonkurranse på et pefftreff.
  • Andre tellende elementer:
  • Hver enhet til en gruppe vil hvert år eller semester få en større oppgave som skal gjennomføres innen en gitt tidsperiode (Inntil 250 poeng)
  • Poeng for fordypningsmerker tatt i gruppe (inntil 250 poeng)
  • Forhåndsoppgave til finale (Inntil 250 poeng).

Disse enhetene er med i konkurransen (hvis gruppen ikke har en av disse enhetene ta kontakt):

  • Småspeidere
  • Tropp
     

Video og bilder av oppgavene sendes til Julie på julieaaseb@hotmail.com eller lastes opp på gruppens dropbokskonto.

Relaterte dokumenter
1 Aug
Lørdag 1. August, 2020 12:00 - Lørdag 8. August, 2020 12:00
Etter suksessen med Felles korpsleir 2016 ble korpsene enige om at dette ville vi gjøre igjen! Vi håper å se alle MS gruppene på leir! Leiren tar sted på Evjemoen 1.-8.August. Har du tenkt deg på leir 1.-8. august 2020? For da skal nemmelig suksessen med Felles korpsleir gjentas. Igjen skal de fem korpsene i NSF sammles på Evje i Aust-Agder. Ikke korpsgrupper er selfølgelig også invitert. Uken blir fylt med aktiviteter som vannskapskamp, kano, minneralpark, leirbål og mye mer. Roverne skal denne gange bo i en egen leir og får flere egne aktiviteter. Denne gangen har leiren har fått navnet SAMMEN! Vi er sammen rundt bålet, sammen om opplevelser, sammen i NSF, sammen som korps, sammen om Jesus og sammen på leir! Sammen kan vi få til en ny og spennende leir. Sammen skal vi bygge nye vennskap og skape gode relasjoner. Sammen bidrar vi til en god opplevelse. Vi håper å se alle våre korpsgrupper på leiren! Vil du vite mer om leiren kan du gå inn på nettsiden: https://felleskorpsleir.wordpress.com/ Følg leiren på facebook: https://www.facebook.com/felleskorpsleir2020/ Følg leiren på instagram: https://www.instagram.com/sammen2020/
28 Aug
Fredag 28. August, 2020 18:00 - Søndag 30. August, 2020 14:00
Fredrikstad inviterer til Pefftreff
Powered by Cornerstone